In 2009 ben  ik met Anne, onze eerste Ruwharige Hollandse Herdershond, voor het eerst begonnen met het leren schapenhoeden op de traditionele stijl. Omdat deze manier van schapenhoeden in die tijd in Nederland nog niet veel bekendheid had, zijn we terecht gekomen in West Zeeuws Vlaanderen, bij de kudde van Hanke Karreman en Edwin la Gasse. Met een groepje geïnteresseerde Hollandse Herder eigenaren is een schapenhoedtraining opgestart, waarbij we les kregen van Mieke van Viegen en Lia Helmers, die beide met hun korthaar Hollandse Herdershonden bij een schaapskudde in Zeeland liepen en hiervoor trainingen hadden gevolgd in Duitsland, gegeven door bekende Traditional Herding keurmeesters zoals Manfred Voigt en, de inmiddels overleden, Wilfried Scheld. 

Om deze stijl van schapenhoeden verder uit te dragen, zijn we met een groepje van 4 cursisten bij Mieke en Lia stage gaan lopen om te leren lesgeven in deze stijl van werken. Ook wij zijn naar Duitsland geweest om meer te weten te komen over het traditionele hoeden en les te krijgen van o.a. bovengenoemde keurmeesters en zijn ze een aantal keer in Nederland geweest voor het geven van een workshop.

Wil je goed les kunnen geven, moet je eerst zelf weten hoe een schaapskudde in elkaar steekt, hoe leren schapen, hoe reageren schapen op honden en honden op schapen? Maar ook hoe reageren schapen op (verschillende) mensen? Geen mens is gelijk en wil jij een goede "leidooi" zijn en het vertrouwen van de schapen winnen, moet je wel over bepaalde eigenschappen bezitten, zoals rust uitstralen en in het "hier en nu" kunnen leven. Een heel leerproces dus.
Dit is dan ook de reden dat we in 2011 zelf schapen hebben aangeschaft. We zijn begonnen met 15 schapen en inmiddels hebben we een kleine kudde van 25 Drentse Heideschapen.

Vanaf 2012 ben ik bij onze eigen schapen les gaan geven aan mensen met een Hollandse Herder en van lieverlee kwamen mensen met andere hoedende hondenrassen met een vraag om mee te mogen komen trainen.
Inmiddels heb ik aan aardig wat verschillende hoedende hondenrassen les mogen geven.

Artikel wordt zsm aangevuld met relevante informatie over de training.